Pagaidu ceļošanas dokuments

15.02.2017. 16:37

Latvijas valstspiederīgajiem, kuri īslaicīgi uzturas ārvalstī un kuru pase/eID karte ir zudusi vai bojāta, ir jāvēršas Latvijas pārstāvniecībā, lai noformētu pagaidu ceļošanas dokumentu - atgriešanās apliecību.  Atgriešanās apliecība ir derīga 30 dienas, lai persona varētu atgriezties Latvijā vai dzīvesvietas valstī.

Lai saņemtu atgriešanās apliecību, Latvijas pārstāvniecībā:

  • jāaizpilda iesniegums,
  • jāiesniedz paskaidrojums par personu apliecinoša dokumenta nolaupīšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas apstākļiem,
  • jāiesniedz 2 fotogrāfijas (35 x 45 mm),
  • jāsamaksā valsts nodeva 15 EUR.

Valsts nodevu par atgriešanās apliecības izsniegšanu iespējams samaksāt, veicot pārskaitījumu uz šādiem rekvizītiem:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas numurs: 90000050138

Konta numurs: LV81TREL1060110919100

Saņēmējiestāde: Valsts kase

Saņēmēja BIC: TRELLV22

Maksājuma mērķis: valsts nodeva par atgriešanās apliecības Vārds/Uzvārds saņemšanu, MK not. Nr. 223 (27.03.2012.)

Ja valstī nav Latvijas pārstāvniecības, ārkārtas ceļošanas dokumentu (Emergency Travel Document) iespējams saņemt jebkurā valstī pārstāvētajā Eiropas Savienības dalībvalsts vēstniecībā. Vairāk informācijas: http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/palidziba-arkartas-situacijas/palidziba-es-dalibvalsts-parstavnieciba