Kādos gadījumos Latvijas pārstāvniecības VAR/NEVAR palīdzēt

15.03.2018. 17:48
 Kā ārlietu dienests var palīdzēt  Kā ārlietu dienests nevar palīdzēt
 I k d i e n ā
 • Var sniegt padomu, kā rīkoties konkrētā ārkārtas situācijā ārvalstīs.
 • Var sniegt ārlietu dienesta rīcībā esošo informāciju par ieceļošanas kārtību ārvalstīs, kā arī noderīgu informāciju ceļotājiem uz ārvalstīm.
 • Ja zudis/nozagts personu apliecinošs dokuments, var izsniegt atgriešanās apliecību (valstīs, kurās nav Latvijas pārstāvniecības – ārkārtas ceļošanas dokumentu sadarbībā ar ES dalībvalstu pārstāvniecībām).
 • Ja persona ārvalstīs palikusi bez iztikas līdzekļiem, var sazināties ar tuviniekiem vai draugiem Latvijā, lai konsultētu un rastu risinājumu nepieciešamo naudas līdzekļu pārsūtīšanai ar starptautisko naudas pārskaitījumu starpniecību.
 • Ja ceļotājam nav tuvinieku un draugu, kas nodrošinātu finanšu līdzekļus, un ja persona ārkārtas situācijā ir nonākusi no savas rīcības neatkarīgu iemeslu dēļ, var izsniegt valsts aizdevumu, lai segtu ar atgriešanos Latvijā saistītos izdevumus.
 • Var sazināties ar Latvijas valstspiederīgajiem ieslodzījuma vietās viņu tiesību un likumīgo interešu nodrošināšanai.
 • Var pārstāvēt Latvijas valstspiederīgo tiesības un likumīgās intereses saziņā ar vietējām institūcijām, ja pašai personai tas nav iespējams.
 • Ja noticis nelaimes gadījums, var informēt par to tuviniekus, sniegt padomu un palīdzību formalitāšu kārtošanā nelaimes sakarā.
 • Nevar iejaukties tiesu, policijas un tiesību aizsardzības iestāžu darbībā, ja Latvijas valstspiederīgais ārvalstī ir izdarījis likumpārkāpumu.

 • Nevar sniegt juridiskas konsultācijas, neaizstāj advokātu.

 • Nevar sniegt tulka pakalpojumus.
 • Nevar apmaksāt Latvijas valstspiederīgo rēķinus par viesnīcu, jurista pakalpojumiem, medicīnisko palīdzību vai jebkurus citus rēķinus.
 • Nevar apmaksāt Latvijas valstspiederīgo rēķinus par viesnīcu,   jurista pakalpojumiem, medicīnisko palīdzību vai jebkurus citus rēķinus.
 • Nevar kārtot ceļotājiem nepieciešamās formalitātes, kas saistītas ar tūrisma kompāniju, aviosabiedrību, banku vai citu iestāžu darbības jautājumiem.
 • Nevar palīdzēt ceļotājiem sameklēt apmešanās vietu vai darbu, vai nokārtot darba atļauju ārzemēs.

 • Nevar panākt labākus ārstēšanās apstākļus slimnīcā vai ieslodzījuma apstākļus cietumā, nekā tie ir vietējiem iedzīvotājiem.
  K r ī z e s   g a d ī j u m ā
 • Ja ziņas par ceļojumu ir iekļautas Konsulārajā reģistrā, sazinās ar ceļotāju krīzes skartajā valstī vai ar tā kontaktpersonu Latvijā un pārliecinās, vai nepieciešama konsulārā palīdzība.
 • Izvērtējot situāciju, nosūta SMS ar aktuālo informāciju par krīzi un vēstniecības/Konsulārā departamenta kontaktinformāciju.
 • Ministrijas mājaslapā publicē aktuālo informāciju par krīzi un kontaktinformāciju saziņai ar ārlietu dienestu.
 • Sniedz informāciju par izceļošanas iespējām no krīzes skartās valsts ar citu valstu nodrošinātiem transportlīdzekļiem, ja tādi tiek organizēti.
 • Sniedz informāciju par pulcēšanās vietām krīzes skartajā valstī.
 • Ja nav izsludināta evakuācija, nevar nodrošināt personu izceļošanu no krīzes skartās valsts vai teritorijas.
 • Nevar Latvijas valstspiederīgajiem nodrošināt labākus apstākļus, nekā tie ir citām krīzē iesaistītajām personām.
 • Nevar nodrošināt finanšu līdzekļus atpakaļceļam uz Latviju, ja krīzes apstākļu dēļ iegādātā biļete nav izmantojama.
 •  Nevar izsniegt apliecinājuma dokumentus, ka krīzes apstākļu dēļ ceļotājs kavējis darbu vai mācības.
 • Nevar segt izdevumus, kas krīzes dēļ saistīti ar papildu uzturēšanos krīzes skartajā valstī.