Par drošības pasākumiem pēc ārkārtējās situācijas beigām

07.05.2021. 14:58

No 2021. gada 7. aprīļa ārkārtējā situācija Latvijā vairs nav spēkā. Ņemot vērā to, ka saslimstības lejupslīde valstī nav noturīga, valdība ir lēmusi saglabāt un nostiprināt vairākus epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Informācija par došanos uz ārvalstīm un ieceļošanu Latvijā

Klātienes tikšanās

No 7. aprīļa gan privāti, gan publiski pasākumi ir aizliegti.

 • Klātienē drīkst organizēt gājienus un piketus ārpus telpām līdz 10 personām, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus,
 • privāti ārpus telpām drīkst tikties divas mājsaimniecības (līdz 10 cilvēkiem),
 • bērēs un neatliekamu kristību ceremonijā atļauts pulcēties divām mājsaimniecībām līdz 10 cilvēkiem, ievērojot distanci ar apkārtējiem un lietojot mutes un deguna aizsegu,
 • ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, apmeklētājiem ir pieejamas muzeju brīvdabas teritorijas un dabas takas,
 • darbojas bibliotēkas, nodrošinot grāmatu izsniegšanu uz mājām,
 • reliģiskās darbības vietās vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 20% no maksimāli pieļaujamā cilvēku skaita,
 • klātienē var saņemt friziera, manikīra un pedikīra pakalpojumus,
 • iepirkties jādodas pa vienam, izņemot bērnus līdz 12 gadu vecumam un cilvēkus, kuriem ir nepieciešama asistenta palīdzība. Netiek apkalpoti cilvēki, kuri neievēro epidemioloģiskās drošības prasības. Informācijai par pieļaujamo cilvēku skaitu jābūt skaidri redzamai pie ieejas.

Prasības drošākai tirdzniecībai

No 7. aprīļa pastiprinātas drošības apstākļos darbojas visi veikali ārpus lieliem tirdzniecības centriem (ar kopējo tirdzniecības platību līdz 7000 m2).

Tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir virs 7000 m2 un kuros atsevišķās tirdzniecības vietās strādā vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji, darbojas tikai:

 • veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;
 • veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;
 • aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas);
 • optikas preču veikali;
 • dzīvnieku barības veikali;
 • ziedu veikali;
 • grāmatnīcas;
 • preses tirdzniecības vietas.

Vienlaikus tirdzniecības centros atļauta pakalpojumu sniedzēju darbība (piemēram, ķīmisko tīrītavu, finanšu institūciju, remontu servisu), bet turpmāk nav atļauta distances tirdzniecībā iegādāto preču izsniegšana veikalos.

Atļauta arī ielu tirdzniecība un gadatirgu organizēšana bez izklaides pasākumiem, piemēram, tematiskajiem svētkiem un atrakcijām. Šādos tirdziņos drīkst piedalīties ne vairāk kā 20 tirgotāji, un organizatoram jānodrošina vismaz divu metru atstatums starp stendiem, apmeklētāju plūsma un teritorijas norobežojums.

Sabiedriskā ēdināšana

No 7. maija pastiprinātos drošības apstākļos atļauta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana klātienē ārtelpās.

Pie viena galdiņa var atrasties ne vairāk kā četras pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (t.i. līdz 18 gadu vecumam), ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, taču ne vairāk kā 10 personas kopā (t.i. pieaugušie un bērni).

Sabiedriskās ēdināšanas vietā darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus uzturēšanās laikā, izņemot laikā, kad sēž pie galda.

Lai novērstu cilvēku pastiprinātu pulcēšanos sabiedriskās ēdināšanas vietās vēlās vakara stundās, tiek noteikts ierobežojums sabiedriskās ēdināšanas vietu darba laikam klātienē ārtelpās – darbu sāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00. Sabiedriskās ēdināšanas vietas pēc plkst. 21.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai.

Plašākai informācijai: