Eiropas Parlamenta vēlēšanas

18.03.2019. 09:14

2019. gada 25. maijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta (turpmāk – EP) vēlēšanas, kurās Latvijas pārstāvībai Eiropas Parlamentā jāievēl astoņi deputāti. Atšķirībā no 2014. gada vēlēšanām šajās EP vēlēšanās ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas vēlētājiem būs iespēja balsot ne tikai pa pastu, bet arī klātienē ārvalstīs izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

Balsošana visos vēlēšanu iecirkņos ārvalstīs notiks pēc Vēlētāju reģistra sarakstiem, kurus sagatavos Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP). Vēlētāji balsošanai iecirkņos ārvalstīs varēs pieteikties, aizpildot iesniegumu jebkurā Latvijas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs, jebkurā PMLP nodaļā Latvijā vai, izmantojot PMLP piedāvāto e-pakalpojumu.

Balsošana vēlēšanu iecirkņos pārstāvniecībās

Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs tiks izveidoti Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās (turpmāk – pārstāvniecības) pēc Ārlietu ministrijas priekšlikuma. CVK 70 dienas (16.03.2019.) pirms vēlēšanām pieņems lēmumu par EP vēlēšanu iecirkņu ārvalstīs izveidi. Iecirkņu saraksts būs pieejams CVK mājas lapā. 

Balsošana pa pastu

Pieteikumu balsošanai pa pastu vēlētāji varēs iesniegt pārstāvniecībā ne vēlāk kā 42 dienas (13.04.2019.) pirms vēlēšanu dienas personīgi vai, nosūtot pieteikumu pārstāvniecībai vai CVK pa pastu.

E-pakalpojums "Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārzemēs" pieejams šeit.

Balsošana vēlēšanu iecirkņos ārpus pārstāvniecībām

Šajās EP vēlēšanās vēlētājiem ir arī iespēja veidot iecirkņus pēc savas iniciatīvas, iesniedzot priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa ārvalstīs izveidi Centrālajai vēlēšanu komisijai (turpmāk – CVK).

Detalizēta informācija par gaidāmajām EP vēlēšanām ir pieejama CVK mājaslapā: www.cvk.lv.