Bieži uzdotie jautājumi

28.02.2019. 12:30

Cik ilgi ārzemnieks ar Šengenas vīzu var uzturēties Šengenas telpā?

Ārzemnieks ar Šengenas vīzu var uzturēties Šengenas telpā 90 dienas 180 dienu laikposmā.


Kā pārliecināties, vai ceļošanas dokuments ir derīgs vīzas saņemšanai, lai ieceļotu Latvijā ?

Latvijas Republikas atzīto ceļošanas dokumentu sarakstā sadaļā “Info - Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I) lapas labajā pusē) var pārbaudīt, vai ārzemnieka ceļošanas dokuments ir derīgs vīzas saņemšanai, lai ieceļotu Latvijā.


Vai ar Latvijā izsniegtu uzturēšanās atļauju var uzturēties citās Šengenas valstīs?

Ar Latvijā izsniegtu uzturēšanās atļauju ārzemnieks var uzturēties arī citās Šengenas valstīs, taču ne vairāk kā 90 dienas 180 dienu laikposmā.


Vai trešās valsts pilsonis ar Latvijā izsniegtu uzturēšanās atļauju var strādāt citās Šengenas valstīs?

Latvijā izsniegta uzturēšanās atļauja nedod tiesības ārzemniekam strādāt citās Šengenas līguma dalībvalstīs.


Vai ārzemnieks ar citas Šengenas valsts izsniegtu uzturēšanās atļauju var ieceļot Latvijā? 

Ārzemnieki ar Šengenas valstu uzturēšanās atļauju var ieceļot un uzturēties citās Šengenas valstīs līdz 90 dienām 180 dienu laikposmā. Katra Šengenas valsts pati nosaka, ar kuriem tās izsniegtajiem dokumentiem persona drīkst ceļot uz citām Šengenas valstīm. Informācija par šiem dokumentiem ir iekļauta Šengenas robežu kodeksa 22.pielikumā "Dalībvalstu izdoto uzturēšanās atļauju saraksts". Ja personai nav zināms, vai viņas rīcībā esošais dokuments piešķir šādas tiesības, ieteicams konsultēties ar savas mītnes valsts imigrācijas iestādēm.  


Vai ārzemnieks ar citas Šengenas valsts izsniegtu ilgtermiņa (D kategorija) vīzu var ieceļot Latvijā? 

Ārzemnieks ar derīgu Šengenas valsts izsniegtu ilgtermiņa vīzu (D kategorija) var ieceļot un uzturēties citu Šengenas valstu teritorijā līdz 90 dienām 180 dienu laikposmā.


Vai ārzemnieks ar derīgu Šengenas ierobežota teritoriālā derīguma vīzu var ieceļot visās Šengenas valstīs?

Persona, kurai ir izsniegta vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, drīkst šķērsot Šengenas valstis tranzītā un uzturēties tikai tajās Šengenas valstīs, kas norādītas vīzas ielīmē.


Ko nozīmē papildtermiņš vīzā - 15 dienas?

Vienreizējo un divreizējo Šengenas vīzu derīguma termiņš ietver arī papildtermiņu – 15 dienas. Tas nozīmē, ka vīzas termiņam, kādu ārzemnieks ir norādījis vīzas pieteikumā, izsniedzot vienreizēju vai divreizēju vīzu, tiek pieskaitītas papildus 15 dienas. Līdz ar to ārzemnieks Šengenas valstu teritorijā var ieceļot un izceļot no tās visa vīzā norādītā derīguma termiņa laikā, taču var uzturēties tik ilgi, cik norādīts vīzas ielīmes sadaļā "Uzturēšanās ilgums".

(Piemēram, ārzemnieks vīzas pieteikumā ir norādījis, ka vēlas ieceļot Šengenas  telpā 01.01., izceļot no tās 10.01. un uzturēties kopā 10 dienas. Vīza  tiks izsniegta ar derīguma termiņu no 01.01. līdz 25.01. ( 01.01.-10.01.+15 dienas). Tas nozīmē, ka ārzemnieks varēs ieceļot un izceļot minētajā laika periodā (t.i. no 01.01. līdz 25.01.), taču uzturēšanās dienu skaits paliks nemainīgs - 10 dienas.


Kā pārliecināties, vai nav pārsniegts vīzā norādītais uzturēšanās dienu skaits?

Ar Šengenas uzturēšanās laika  īstermiņa kalkulatora palīdzību var pārliecināties, vai nav pārsniegts vīzā norādītais uzturēšanās dienu skaits.


Kā noskaidrot, cik vēl dienas Šengenas valstīs var uzturēties ar vīzu?

Ar Šengenas uzturēšanās laika  īstermiņa kalkulatora palīdzību var pārliecināties, cik vēl dienas var uzturēties Šengenas telpā ar vīzu. Jāizvēlas poga „Planning” un ailē “Date of entry/Control” jāievada plānotā ceļojuma pēdējais izceļošanas datums.


Vai Šengenas vīzu var pagarināt Latvijā?

Šengenas vīzu var pagarināt, ja pastāv nepārvarami apstākļi vai humāni iemesli, kas ārzemniekam liedz atstāt Šengenas teritoriju pirms vīzas derīguma termiņa vai vīzā atļautās uzturēšanās beigām. Vīzas pagarina Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.