Personu apliecinošu dokumentu kopijas legalizācijas kārtība

07.02.2019. 11:49

Lai aizsargātu personu apliecinoša dokumenta – pases vai ID kartes – turētāja personas datus, tiesības un likumiskās intereses, no 2017. gada 18. oktobra ir noteikta šāda pasu un ID karšu (turpmāk – pases) legalizācijas kārtība.

 

Latvijas pases kopijas legalizācijas kārtība ir šāda:

1.      ja Latvijas pasi zvērinātam notāram kopijas izgatavošanai bija iesniegusi cita persona, tad šādas pases kopiju legalizācijai iesniedz pats pases turētājs, uzrādot pases oriģinālu;

2.      ja Latvijas pasi zvērinātam notāram kopijas izgatavošanai un apliecināšanai bija iesniedzis pats pases turētājs, tad šādu pases kopiju legalizācijai var iesniegt cita persona.

 

Ja ārvalstīs izdotas pases kopiju, ko apliecinājis Latvijas zvērināts notārs, legalizācijai iesniedz pats pases turētājs, viņš:

1.      iesniedz legalizējamo pases kopiju;

2.      uzrāda kopētās pases oriģinālu.

 

Ja ārvalstīs izdotas pases kopiju, ko apliecinājis Latvijas zvērināts notārs, legalizācijai iesniedz cita persona, tā:

1.      iesniedz legalizējamo pases kopiju;

2.      iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās iestādes izsniegtu apliecinājumu, ka konkrētā pase nav reģistrēta kā nederīga. Šim apliecinājumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tā uzrādīšanas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā;

3.      uzrāda savu pasi;

4.      iesniedz notariāli apliecinātu tās personas, kuras pases kopija iesniegta legalizācijai, apliecinājumu par piekrišanu kopēt viņas pasi, apliecinājumā norādot arī mērķi, kam pases kopija tiks izmantota.

 

Ja personai nav iespējas iesniegt minētos papildus dokumentus, pases kopijas apliecināšanai tā var vērsties pie pases izdevējvalsts notāra, pēc tam dokumentu legalizējot izdevējvalsts kompetentajā iestādē.