Dokumentu iesniegšanas kārtība dokumentu īstuma apliecināšanai

08.02.2019. 10:21

Dokumentu legalizācijai persona iesniedz, uzrādot:

  • personu apliecinošu dokumentu vai dokumentu, kas ļauj identificēt personu;
  • aizpildītu iesnieguma veidlapu, ja iesniedzat vairākus dokumentus, tad nepieciešams aizpildīt papildus veidlapas;
  • apliecinājumu par valsts nodevas samaksu vai arī veic samaksu uz vietas Konsulārajā departamentā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu.

IESNIEDZOT DOKUMENTUS, PERSONAI IEPRIEKŠ JĀNOSKAIDRO ATTIECĪGĀS VALSTS IESTĀDĒS, VAI NEPIECIEŠAMS LEGALIZĒT:

1.      dokumenta oriģinālu / notariāli apliecināta dokumenta kopiju;

2.      dokumenta tulkojumu;

3.      dokumenta oriģinālu / notariāli apliecināta dokumenta kopiju, gan dokumenta tulkojumu.

Dokumenti nav apliecināmi, ja Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta rīcībā nav amatpersonas paraksta parauga un iestādes zīmoga nospieduma parauga vai, ja tie neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām (piemēram, tulkojumi vai kopijas nav cauršūtas un apzīmogotas, dokuments ir laminēts utt).

Dokumentu īstuma apliecināšanai ir jāaizpilda fiziskas vai juridiskas personas iesniegums un pašrocīgi jāparaksta. Iesniegumu var aizpildīt elektroniski, to pēc izdrukāšanas pašrocīgi parakstot.