Ārvalstīs izsniegtu dokumentu izmantošana Latvijā

25.02.2020. 10:05

Lai Latvijas Republikas iestādes pieņemtu ārvalstu iestāžu izsniegtos publiskos dokumentus, tiem ir jābūt legalizētiem vai arī apstiprinātiem ar apliecinājumu apostille ārvalsts kompetentajā iestādē, ja nav noteikta citāda dokumentu īstuma apstiprināšanas kārtība starp Latviju un attiecīgo valsti.

1.      Ja dokuments ir izdots valstī, kas ir 1961. gada 5.oktobra Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstums ir jāapliecina ar apliecinājumu apostille attiecīgās ārvalsts, kura izdevusi dokumentu, kompetentajā iestādē. Ar apostille apliecināts dokuments ir derīgs iesniegšanai Latvijas iestādēs bez citas papildus apstiprināšanas.

Ar 1961. gada 5.oktobra Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalstu sarakstu var iepazīties šeit.

2.      Ja dokuments ir izdots valstī, kas nav 1961. gada 5.oktobra Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tad to vispirms nepieciešams legalizēt attiecīgās valsts, kurā dokuments  izsniegts kompetentajā iestādē (ārvalsts Ārlietu ministrijā vai diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā) un pēc tam to nepieciešams legalizēt Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī.

Vairāku valstu izdotiem dokumentiem atbilstoši starptautiski atzītajai praksei un Ministru kabineta 18.06.2019. noteikumiem Nr. 264 “Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi” pirms legalizēšanas Konsulārajā departamentā nepieciešama legalizācija gan izdevējvalsts Ārlietu ministrijā, gan izdevējvalsts attiecīgajā vēstniecībā. Ar šo valstu sarakstu un vēstniecībām, kur legalizācija jāveic, var iepazīties šeit.

3.      Ja dokuments izsniegts Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs vai Šveices Konfederācijā, nav nepieciešami nekādi papildus apstiprinājumi (legalizācija vai apostille) to iesniegšanai Latvijas iestādēs.  

Infogramma par ārvalstīs izsniegtu dokumentu izmatošanu Latvijā pieejama šeit.