Ārvalstīs izsniegtu dokumentu izmantošana Latvijā

01.03.2019. 11:54

Lai Latvijas Republikas iestādes pieņemtu ārvalstu iestāžu izsniegtos publiskos dokumentus, tiem ir jābūt legalizētiem vai arī apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille" ārvalsts kompetentajā iestādē, ja nav noteikta savādāka dokumentu īstuma apstiprināšanas kārtība starp Latviju un attiecīgo valsti.

Publiskiem dokumentiem, kas izdoti valstīs ar paaugstinātiem terorisma un nelegālās imigrācijas riska draudiem, tiek veikta pastiprināta pārbaude, kas var paildzināt legalizācijas procesu. Tādēļ aicinām personas savlaicīgi konsultēties ar Konsulārā departamenta darbiniekiem par konkrēto ārvalstīs izdoto publisko dokumentu legalizēšanas iespējām un labākajiem procesuālajiem risinājumiem.

1.      Ja dokuments ir izdots valstī, kas ir 1961. gada 5.oktobra Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstums ir jāapliecina ar apliecinājumu "Apostille" attiecīgās ārvalsts, kura izdevusi dokumentu, kompetentajā iestādē. Ar "Apostille" apliecināts dokuments ir derīgs iesniegšanai Latvijas valsts iestādēs bez citas papildus apstiprināšanas.

2.      Ja dokuments ir izdots valstī, kas nav 1961. gada 5.oktobra Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tad to sākumā nepieciešams legalizēt attiecīgās valsts, kurā dokuments  izsniegts kompetentajā iestādē (ārvalsts Ārlietu ministrijā vai diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā) un pēc tam to nepieciešams legalizēt Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī.

3.      Ja dokuments izsniegts Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs vai Šveices Konfederācijā nav nepieciešami nekādi papildus apstiprinājumi (legalizācija vai "Apostille") to iesniegšanai Latvijas iestādēs. 

4.       Legalizācija ir nepieciešama, ja dokumenti paredzēti izmantošanai valstī, kas nav šo valstu sarakstā: 1961. gada 5.oktobra Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalstis.