Robežas šķērsošana

26.01.2015. 11:09

  

Šobrīd Šengenas telpu veido 26 valstis:

Austrija, Beļģija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Itālija, Grieķija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Zviedrija, Norvēģija, Islande, Latvija, Igaunija, Lietuva, Čehija, Malta, Polija, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Šveice un Lihtenšteina.

Latvija, Igaunija, Lietuva, Čehija, Malta, Polija, Slovākija, Ungārija un Slovēnija Šengenas zonai pievienojās 2007.gada 21.decembrī. Robežkontrole uz iekšējām sauszemes un jūras robežām tika atcelta no 2007.gada 21.decembra, bet lidostās - no 2008.gada 30.marta. 2008.gada 12.decembrī Šengenas zonai pievienojās arī Šveice, kas gan nav ES dalībvalsts. 

Šengenas līguma dalībvalstu iekšējās robežas var šķērsot jebkurā vietā bez personu robežkontroles. Tomēr, dodoties uz jebkuru Šengenas valsti, vienmēr līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam: pilsoņiem - pasei vai personas apliecībai, nepilsoņiem - pasei.

Latvijas robežu ar valstīm, kuras nav pievienojušās Šengenas līgumam, var šķērsot līdzšinējā kārtībā - tikai robežas šķērsošanas vietās un to noteiktajā darba laikā.

Latvijas Republikas robežas šķērsošanu regulē:

-          Latvijas Republikas valsts robežas likums un

-          Ministru kabineta noteikumi "Kārtībā, kādā bērni šķērso valsts robežu"

Lai saņemtu detalizētu informāciju par bērnu ceļošanai nepieciešamajiem dokumentiem, aicinām sazināties ar Latvijas Republikas Valsts robežsardzi pa tālruni: +371 67075616.

Ārvalstu robežas šķērsošanas noteikumus nosaka attiecīgā valsts, uz kuru ceļosiet. Ja vēlaties iegūt detalizētu informāciju par konkrētas valsts robežas šķērsošanas un muitas noteikumiem, lūdzam iepriekš sazināties ar attiecīgās valsts pārstāvniecību.