Nepieciešamie dokumenti

24.05.2017. 15:42
 • Derīga pase. Iepriekš sazinieties ar konkrētās valsts vēstniecību, lai noskaidrotu, kādam jābūt pases derīguma termiņam, ieceļojot valstī.
 • Personas apliecība. Latvijas pilsoņa personas apliecība ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Austrijā, Beļģijā, Bosnijā un Hercegovinā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Gruzija, Horvātijā, Igaunijā, Īrijā, Islandē, Itālijā, Kiprā, Apvienotajā Karalistē (Lielbritānijā), Lietuvā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maltā, Melnkalnē, Moldovā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā.

  Latvijas nepilsoņiem braucieniem ārpus Latvijas ir nepieciešama derīga pase, nepilsoņa personas apliecība nav ceļošanas dokuments.

 • Ieceļošanas vīza, ja vien valsts nav noteikusi bezvīzu ieceļošanas kārtību. Lūdzam laicīgi sazināties ar attiecīgās ārvalsts pārstāvniecību, lai iegūtu informāciju par vīzas saņemšanas nosacījumiem.
 • Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) un/vai privātā veselības un dzīvības apdrošināšanas polise, kas sedz arī repatriācijas izdevumus uz mītnes zemi personas nāves vai smagas saslimšanas gadījumā.
 • Pārliecinieties, vai Jūsu rīcībā ir nepieciešamie dokumenti, lai ar Jums kopā izceļotu/ieceļotu Jūsu vai Jūsu aizbildnībā esošie nepilngadīgie bērni.
 • Nodrošinieties ar ceļošanas dokumentu, biļešu un apdrošināšanas polises kopijām gadījumos, ja dokumentu oriģināli ceļošanas laikā tiek nozaudēti vai nozagti. Neglabājiet dokumentus un naudu kopā.
 • Plānojiet papildu laiku pasu kontrolei un drošības pārbaudēm robežkontroles punktos.
 • Ceļojot ar mājdzīvniekiem, pārliecinieties, vai dzīvnieka pasē ir nepieciešamās atzīmes par veiktajām vakcinācijām saskaņā ar attiecīgās ārvalsts prasībām. Plašāka informācija pieejama Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā.
 • Neceļojiet ar lielu daudzumu skaidras naudas. Iegādājieties un izmantojiet starptautiskos ceļojuma čekus.
 • Pirms izceļošanas no Latvijas nodrošinieties ar iespēju papildus saņemt materiālo palīdzību gadījumos, ja radīsies nepieciešamība. Dzīves dārdzība ārvalstīs nereti ir lielāka par gaidīto.
 • Ja iegādājaties ceļojumu pie Latvijas tūrisma aģenta vai operatora, pārliecinieties, vai komersants ir reģistrēts Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē , kā arī, vai Jūsu iemaksātā nauda par tūrisma operatora sniegtajiem pakalpojumiem ir apdrošināta operatora finanšu sarežģījumu gadījumā (Tūrisma likuma 2.pants).

Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments atgādina, ka, atrodoties ārzemēs, īpaša uzmanība ir jāpievērš savu dokumentu, tai skaitā pases, drošībai. Gadījumā, ja Jūs nozaudējat pasi vai tā Jums tiek nozagta, palīdzību varat saņemt tuvākajā Latvijas pārstāvniecībā vai Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (diennakts tālrunis ārkārtas situācijām +371 26 33 77 11).

Par ārvalstu vīzu saņemšanas noteikumiem lūdzam interesēties:

Ārvalstu pārstāvniecībās

Ārvalstu ārlietu ministrijās