Dokumentu izprasīšana no Latvijas iestādēm

03.08.2016. 11:51

Lai izprasītu dokumentus no Latvijas iestādēm, personai Latvijas pārstāvniecībā jāiesniedz iesniegums un noteiktas formas dokumentu izprasīšanas anketa 2 eksemplāros.

Anketas var aizpildīt elektroniski vai iesniegt aizpildītas salasāmā rokrakstā. Anketā ir jānorāda precīza informācija.

Dokumentu izprasīšanas anketa ir pielāgota dažādu dokumentu kategoriju izprasīšanai, tādēļ, aizpildot anketu, ir jāizpilda tikai tā aile, kas attiecas uz izprasāmo dokumentu.

Aizpildot anketas, jāievēro sekojošais attiecībā uz izprasāmo dokumentu :

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumenti:

jānorāda precīzs dzimšanas, laulības noslēgšanas laiks un vieta, nepieciešamības gadījumā arī personas reliģiskā, konfesijas un draudzes piederība. Izprasot dokumentus par dzimšanas reģistrāciju, jānorāda vecāku vārds, uzvārds un tēva vārds. Par Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentiem tiek papildus iekasēta valsts nodeva.

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentus, kas izsniegti Latvijā, var pieprasīt arī elektroniki, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību vienoto pakalpojumu portālu www.latvija.lv
eElektroniska iesnieguma pieņemšana dokumentu izprasīšanai
Pakalpojuma ietvaros persona, kura uzturas ārvalstīs, var iesniegt pieteikumu dokumentu izprasīšanai ar Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs starpniecību (vairāk) (saņemšana klātienē).

Dokumenti par izglītību:

jānorāda precīzs mācību iestādes nosaukums un adrese, kā arī iestāšanās un mācību beigšanas laiks.

Dokumenti par darba stāžu:

jānorāda precīzs darba vietas nosaukums un adrese ( iela, pilsēta, apgabals, valsts), tās pakļautība, laika periods, kurā persona strādājusi, un amats. Ja persona strādājusi privātā uzņēmumā, jānorāda darba devēja uzvārds, vārds, tēva vārds un adrese.

Dokumenti par pensiju, kas piešķirta ārzemēs:

jānorāda kad, par ko un kāda organizācija pensiju piešķīrusi un kāda organizācija un kad šo pensiju izmaksāja pēdējo reizi.

Dokumenti par karadienestu:

jānorāda karaspēka veids, karaspēka daļas numurs, pilns nosaukums, pakļautība, dislokācijas vieta (republika, novads, apgabals, rajons, pilsēta, apdzīvota vieta), dienēšanas laika periods (mēnesis, gads), militārā pakāpe un ieņemamais amats, kad un kāds kara komisariāts iesaucis.

Dokumenti par represijām:

jānorāda dzīvesvieta pirms represijām, represiju veids (koncentrācijas, filtrācijas nometne u.c.), vieta un ilgums.

Dokumenti par īpašumu, nacionalizāciju u.tml:

jānorāda īpašuma veids (nosaukums), atrašanās vieta, tiesiskais statuss un tā izmaiņas.

Izziņas par (ne)sodamību:

Izziņu izprasīšanai par (ne)sodāmību, kuras izsniedz Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, ir jāaizpilda īpašas formas iesniegums. Par izziņas par nesodāmību izsniegšanu tiek papildus iekasēta valsts nodeva.

 

 

Negatīvas atbildes gadījumā, samaksa par dokumentu izprasīšanu netiek atgriezta

 

Ja dokumentu nepieciešams arī apliecināt ar legalizācijas zīmogu vai Apostille, informācija ir pieejama šeit: http://preview.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija

Lai iegūtu sīkāku informāciju par dokumentu izprasīšanas procesu no Latvijas iestādēm valstī kurā Jūs atrodaties lūdzam sazināties ar attiecīgo Latvijas pārstāvniecību ārvalstīs: http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas