Svarīgākie notikumi Latvijas pievienošanās ceļā ASV bezvīzu programmai

02.12.2014. 19:09

VAI VĒLIES CEĻOT UZ AMERIKAS SAVIENOTAJĀM VALSTĪM BEZ VĪZAS?

 

2005. gada 22. februāris

Pēc LR Ārlietu ministrijas un ASV vēstniecības Rīgā iniciatīvas notiek Latvijas un ASV ekspertu tikšanās, lai pārrunātu ASV Ceļa karti (Visa Roadmap) iniciatīvu un uzsāktu sarunas par LV un ASV divpusējās sadarbības darba grupas izveidi Visa Roadmap iniciatīvas ietvaros.

2005. gada 10. marts

LR Ārlietu ministrijas vadībā tiek izveidota Latvijas ekspertu darba grupa, kas sastāv no Ārlietu un Iekšlietu ministrijas, Valsts robežsardzes, Drošības policijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ekspertiem. Šī darba grupa regulāri tiekas ar ASV ekspertiem, lai kopīgi veicinātu Latvijas kvalificēšanos dalībai ASV bezvīzu režīmam, proti, sasniegtu atbilstību ASV likumos noteiktajiem dalības kritērijiem.

2005. gada 17. marts

LR Ārlietu ministrijā notiek pirmā paplašinātā Latvijas - ASV Konsulārās darba grupas sanāksme, kuras galvenais jautājums bija Latvijas dalība Visa Roadmap iniciatīvā, lai Latvija varētu kļūt par pilntiesīgu ASV Visa Waiver Program dalībnieci. No Latvijas puses grupā bija pārstāvji no ĀM Konsulārā departamenta, Divpusējās direkcijas, Sabiedrisko attiecību departamenta, IeM PMLP, IeM Drošības policijas, Valsts robežsardzes.

2005. gada 4. maijs

LR Ārlietu ministrija un ASV vēstniecība Rīgā izstrādā turpmāko rīcības plānu Latvijas dalībai ASV bezvīzu programmā.

2005. gada 6. - 7. maijs

ASV prezidenta Dž.W.Buša vizīte Rīgā, kur Latvijas dalība ASV bezvīzu programmā ir viens no centrālajiem sarunu tematiem.

2005. gada 1. jūnijs

Notiek otrā Latvijas – ASV Konsulārās darba grupas sanāksme, kurā tiek nolemts uzsākt darbu pie jaunas preses kampaņas.

2005. gada 13. oktobrī Rīgā notiek trešā, bet 1. novembrī Vašingtonā notiek ceturtā  vīzu darba grupas sanāksme.

Vizītē uz ASV devās LR Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Normans Penke ar ekspertu delegāciju. Vizītes laikā notika tikšanās arī ar ASV Valsts sekretāra asistenti Moru Hārtiju.

2006. gada 1. februāris

ASV Valsts sekretāra asistentes Moras Hartijas vizīte Rīgā, kuras laikā notiek piektā LV – ASV Konsulāro darba grupas sanāksme.

2006. gada 7. jūnijs

Prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vēsturiskā uzruna ASV Kongresam, kurā viens no aicinājumiem ir atbalstīt Latvijas dalību ASV bezvīzu programmā.

2006. gada 21. jūnijs

Notiek rabīna Deivida Harrisa (David A. Harris) vadītās Amerikas Ebreju komitejas delegācijas vizīte Latvijā. Viens no sarunu tematiem ir Latvijas dalība ASV bezvīzu programmā.

2006. gada 21. septembris

Baltijas valstu un Višegradas valstu ārlietu ministri Ņujorkā vienojās par kopīgu rīcību, lai panāktu, ka šo valstu pilsoņiem vairs nebūtu jāsaņem vīzas iebraukšanai ASV. Tiek likts pamats vīzu vienlīdzības koalīcijai (coalition for visa equality), kuras uzdevums būs uzturēt sarunas ar ASV valdību bezvīzu programmas jautājumos.

2006. gada 26. oktobris

Notiek Latvijas - ASV konsulārās darba grupas starpsanāksme, lai pārrunātu jaunākās aktualitātes un veiktu priekšdarbus nākamajai grupas sanāksmei, kurā piedalīsies ASV Tēvzemes drošības departamenta pārstāvji.

2006. gada 28. novembris

ASV prezidents Dž.W.Bušs nāk klajā ar paziņojumu par apņemšanos pārskatīt kritērijus vīzu atvieglojumiem starp ASV un Latviju.

2007. gada 18. janvāris

Prāgā notiek vienlīdzības koalīcijas iekšlietu un ārlietu ministriju pārstāvju, Grieķijas un Dienvidkorejas valstu vēstniecību diplomātu Prāgā tikšanās ar ASV Tēvzemes drošības departamenta pārstāvjiem, lai pārrunātu jaunākās aktualitātes virzībai uz bezvīzu programmu ar ASV.

2007. gada 6. februāris

Prāgā notiek Baltijas un Višegradas valstu Vīzu paritātes koalīcijas nacionālo koordinatoru darba grupas sanāksme, kurā Latviju pārstāvēja Ārlietu ministrijas, valsts sekretāra vietnieks Edgars Skuja. Sanāksmē puses vienojās, ka piedāvātie ASV bezvīzu programmas grozījumi, ar kuriem ASV prezidents Dž.W.Bušs tuvākajā laikā iepazīstinās Kongresu, ir pozitīva virzība, meklējot risinājumu vīzu jautājumam un veicinātu transatlantiskās attiecības.

2007. gada 8. – 9. marts

Vašingtonā notika LR Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Normana Penkes politiskās konsultācijas, kurā viens jautājumiem bija Latvijas dalību ASV bezvīzu programmā.

2007. gada 14. marts

ASV Senātā notiek balsojums par ASV bezvīzu programmas reformu, kas atvieglotu Latvijas un citu jauno Eiropas Savienības dalībvalstu iespēju piedalīties ASV bezvīzu programmā. Likumprojekta autors ir ASV senators Džordžs Voinovičs.

2007. gada 27. marts

LR Ārlietu ministrijas sekretāra vietnieka Edgara Skujas vadībā notiek sestā Latvijas - ASV konsulāro darba grupas sanāksme. Darba grupā, piedaloties Ārlietu un Iekšlietu ministrijas ekspertiem, pirmo reizi piedalījās arī ASV Tēvzemes drošības departamenta valsts sekretāra vietnieks Neitans Seilss (Nathan Sales, Deputy Assistant Secretary, U.S. Homeland Security).

2007. gada 24. maijs

ASV Pārstāvju palātas Ārlietu komitejas Eiropas apakškomitejā (House of representatives, Commitee on Foreign Relations, Subcommittee on Europe) notiek informēšana par ASV bezvīzu programmas paplašināšanu un tās ietekmi uz transatlantiskajām attiecībām (Expanding the Visa Waiver Program, Enchancing Transatlantic Relations). Diskusija apliecināja, ka ASV Kongresā arvien pieaug atbalsts ASV bezvīzu programmas paplašināšanai.

2007. gada 15. jūnijs

Vašingtonā notiek LR ārlietu ministra Arta Pabrika tikšanās ar ASV Valsts sekretāri Kondolīzu Raisu. Tikšanās laikā Valsts sekretāre apliecināja, ka ASV Valsts departaments centīsies pārliecināt ASV Kongresu par bezvīzu režīma ieviešanu ar Latviju.

2007. gada 28. jūlijs

ASV Kongresa abas palātas atbalsta balsojumu par likumprojektu, kurā atspoguļotas 11.septembra komisijas rekomendācijas un ietverti nosacījumi bezvīzu režīma ieceļošanai. Latvija par soli pietuvinās iespējai kvalificēties bezvīzu režīmam ar ASV.

2007. gada 31. oktobris

Notiek ministru prezidenta Aigara Kalvīša darba vizīte ASV, kuras laikā notiek tikšanās ar ASV viceprezidentu Ričardu Čeiniju un Valsts sekretāri Kondolīzu Raisu. Viens no saunu tematiem – Latvijas dalība ASV bezvīzu programmā.

2007. gada 29. novembris

LR Ārlietu ministrija organizē jau septīto Latvijas - ASV konsulāro darba grupas sanāksmi kopš Ceļa kartes ieviešanas.

2008. gada 12. marts

Notiek ASV tēvzemes drošības ministra Maikla Čertofa (Secretary of Homeland Security Michael Chertoff) vizīte Latvijā, kuras laikā iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs, ārlietu ministrs Māris Riekstiņš un ASV tēvzemes drošības ministrs Maikls Čertofs parakstīja LR Iekšlietu ministrijas un ASV Tēvzemes drošības departamenta Saprašanās memorandu par ASV bezvīzu programmu un ar to saistītajiem pastiprinātajiem drošības pasākumiem.

2008. gada 22. – 25. aprīlis

Latvijas Prezidenta Valda Zatlera darba vizīte ASV, kuras ietvaros notika tikšanās ar ASV prezidentu Dž.W.Bušu, ASV viceprezidentu Diku Čeiniju, ASV aizsardzības ministru Robertu Geitsu, kā arī ASV kongresa ārlietu komisijas pārstāvjiem. Viens no saunu tematiem – Latvijas dalība ASV bezvīzu programmā.

2008.gada 30.aprīlis

Notiek līdz šim lielākā LR Iekšlietu un Ārlietu ministrijas ekspertu vizīte ASV un tikšanās ar ASV Tēvzemes drošības departamenta pārstāvjiem.

2008. gada 26. – 30. maijs

Latvijā notiek ASV Tēvzemes Drošības departamenta ekspertu delegācijas atbildes vizīte, kuras laikā ASV puses eksperti ar atbildīgo Latvijas institūciju pārstāvjiem pārrunāja jautājumus saistībā ar cīņu pret terorismu un organizēto noziedzību, imigrāciju, personu deportēšanu, sabiedrības integrāciju,  ceļošanas dokumentu izsniegšanu, kā arī robežu šķērsošanas un uzraudzības drošību. ASV delegācija apmeklēja arī Latvijas gaisa, sauszemes un jūras robežas šķērsošanas vietas, kā arī pasu izsniegšanas un personalizācijas centru.

2008. gada 30. maijs

LR Drošības Policijas priekšnieks Jānis Reiniks un ASV vēstnieks Latvijā Čarlzs Larsons parakstīja vienošanos par pārbaudes informācijas apmaiņu par zināmajiem vai aizdomās turamajiem teroristiem starp Latvijas Drošības Policiju un ASV Teroristu pārbaudes centru.

2008. gada 1. – 3. jūnijs

LR Saeimas priekšsēdētāja Gundara Daudzes un LR Saeimas sadarbības grupas vadītājas ar ASV Kongresu Vairas Paegles vizīte ASV. Viens no saunu tematiem – Latvijas dalība ASV bezvīzu programmā.

2008. gada 29. septembris

LR iekšlietu ministrs Mareks Segliņš un ASV vēstnieks Latvijā Čārlzs Larsons parakstīja abu valstu līgumu "Par sadarbības pastiprināšanu smago noziegumu novēršanā un apkarošanā". Latvija ir pirmā valsts, kas noslēdz sarunas ar ASV par pievienošanos bezvīzu programmai.

2008. gada 8. oktobris

ASV Valsts departaments informē, ka atteiktais ASV vīzu īpatsvars Latvijas iedzīvotājiem laika posmā no 2007. gada 1. oktobra līdz 2008. gada 30. septembrim ir 8,3%. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu – 11.8%, bet pirms tam – 21.8% Šis paziņojums tehniski kvalificē Latviju dalībai ASV bezvīzu programmā. Līdzšinējie noteikumi noteica, ka jaunu valstu uzņemšanu ir iespējama, ja to atteikto vīzu īpatsvars ir zem 10%.

2008. gada 8. – 10. oktobris

LR ārlietu ministra Māra Riekstiņa vizīte ASV, kuras laikā ministrs tikās arī ar  ASV valsts sekretāri Kondolīzu Raisu. Viens no saunu tematiem – Latvijas dalība ASV bezvīzu programmā.

2008. gada 17. oktobris

ASV prezidents Dž.W.Bušs oficiāli paziņoja par Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Slovākijas, Ungārijas un Dienvidkorejas drīzu uzņemšanu ASV bezvīzu programmā.

ASV vēstniecība Latvijā

Latvijas vēstniecība ASV

ASV Iekšzemes drošības departaments

ASV Valsts departaments