Konsulārais reģistrs

09.03.2020. 10:39

Konsulārais reģistrs ir Ārlietu ministrijas pārziņā esoša valsts informācijas sistēma portālā www.latvija.lv. Ministrija aicina ikvienu Latvijas valstspiederīgo, kas īslaicīgi (līdz 3 mēnešiem) dodas uz ārvalstīm, bez maksas reģistrēties Konsulārajā reģistrā. Viena persona var piereģistrēt arī citus ceļotājus, piemēram, ģimeni, kas ceļo kopā.

Ja ceļotājs būs reģistrējies Konsulārajā reģistrā un attiecīgajā ārvalstī iestāsies plaša mēroga krīze (piem., dabas stihija, teroristu uzbrukums, karadarbība u.tml.), Ārlietu ministrija varēs operatīvi sazināties ar ceļotāju vai viņa norādīto kontaktpersonu, lai organizētu nepieciešamās konsulārās palīdzības saņemšanu.

Konsulārajā reģistrā var norādīt arī iegādāto ceļojuma apdrošināšanu, lai nelaimes gadījumā konsulārās palīdzības sniegšana būtu operatīvāka.

Elektroniska reģistrēšanās konsulārajā reģistrā - Instrukcija