Pagaidu ceļošanas dokuments

25.10.2019. 12:26

Latvijas valstspiederīgajiem, kuri īslaicīgi (līdz trīs mēnešiem) uzturas ārvalstī un kuru pase/eID karte ir zudusi vai bojāta, ir jāvēršas Latvijas pārstāvniecībā, lai noformētu pagaidu ceļošanas dokumentu - atgriešanās apliecību. Atgriešanās apliecība tiek izsniegta ar derīgumu līdz 30 dienām, lai persona varētu atgriezties Latvijā vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī, kas iekļauta Iedzīvotāju reģistrā.

Lai saņemtu atgriešanās apliecību, Latvijas pārstāvniecībā:

  • jāaizpilda iesniegums,
  • jāiesniedz paskaidrojums par personu apliecinoša dokumenta zādzības, nozaudēšanas vai iznīcināšanas apstākļiem,
  • jāiesniedz 2 fotogrāfijas (35 x 45 mm),
  • jāsamaksā valsts nodeva 15 EUR.

Valsts nodevu par atgriešanās apliecības izsniegšanu iespējams samaksāt, veicot pārskaitījumu ar maksājumu karti uz vietas pārstāvniecībā vai veicot bankas pārskaitījumu:

  • Saņēmējs: Valsts kase
  • Reģistrācijas numurs: 90000050138
  • Konta numurs: LV81TREL1060110919100
  • Saņēmējiestāde: Valsts kase
  • Saņēmēja BIC: TRELLV22
  • Maksājuma mērķis: valsts nodeva par atgriešanās apliecības saņemšanu (vārds/uzvārds)

Ja valstī nav Latvijas pārstāvniecības, ārkārtas ceļošanas dokumentu (Emergency Travel Document) iespējams saņemt jebkuras citas Eiropas Savienības dalībvalsts vēstniecībā attiecīgajā valstī. Vairāk informācijas Eiropas Komisijas mājaslapā.