Latvijas un Kazahstānas divpusējās attiecības

02.12.2014. 19:09

Latvijai Kazahstāna ir nozīmīgs un perspektīvs sadarbības partneris Centrālāzijas reģionā. Latvija ir ieinteresēta stabilā un attīstītā Centrālāzijas reģionā. Latvija kā ES dalībvalsts atbalsta ciešākas ES attiecības ar Centrālāzijas reģiona valstīm. Latvijas un Kazahstānas attiecības tradicionāli ir bijušas ļoti labas, bet īpašu intensitāti starpvalstu dialogs ieguvis pēdējo gadu laikā.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE 

Kazahstāna atzina Latvijas neatkarību 1991. gada 23. decembrī; Latvija atzina Kazahstānas neatkarību 1992. gada 8. janvārī. Diplomātiskās attiecības tika nodibinātas 1992. gada 30. decembrī. 2011.gada 7.janvārī Latvijas prezidents Valdis Zatlers pasniedza akreditācijas vēstules ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam Kazahstānā Jurim Maklakovam. Vairāk par diplomātiskajām attiecībām un vizītēm

PERSPEKTĪVĀKIE SADARBĪBAS VIRZIENI 

Latvija ir ieinteresēta ekonomiskās sadarbības ar Kazahstānu veicināšanā un tālākā attīstībā. Šobrīd notiek aktīvs starpvaldību komisiju darbs, kā arī pastāv laba sadarbības pieredze izglītības jomā. Vairāk par perspektīvākiem sadarbības virzieniem

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Latvijai un Kazahstānai ir ļoti aktīvas ekonomiskās attiecības: Latvijas – Kazahstānas ārējās tirdzniecības apjoms 2010.gadā sasniedz 91.7 MUSD (2009.gadā: 70,2 MUSD), Kazahstānai ieņemot 28.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū. Vairāk par sadarbību ekonomikā

LĪGUMTIESISKĀ BĀZE

Latvijas un Kazahstānas sadarbības pamatā ir 15 noslēgtie divpusējie līgumi. Līgumu darbības sfēra ir ne tikai ekonomika, bet arī citas nozares Vairāk par noslēgtiem līgumiem