Latvijas starptautiskās saistības kukuļdošanas apkarošanā

06.11.2015. 09:37

Latvija ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas dalībvalsts. 2014. gada 30. maijā Latvija kļuva par OECD Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos (turpmāk – Konvencija) dalībvalsti.

Starptautiskajos biznesa darījumos nav pieļaujama kukuļošana, lai iekarotu tirgu vai gūtu peļņu. Korupcija rada nopietnas morālas dabas un politiskas bažas, apdraud labu valsts pārvaldību un tautsaimniecības attīstību, un izkropļo starptautiskās konkurences nosacījumus.

Konvencija ir efektīvākais starptautiskais pretkorupcijas instruments, kuras mērķi ir:

  • īstenojot efektīvu izmeklēšanu un veicinot komersantu izpratni par viņu atbildību, nepieļaut uzņēmēju veiktu ārvalstu amatpersonu kukuļošanu biznesa darījumos ārvalstīs;
  • nodrošināt piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām par ārvalstu amatpersonu uzpirkšanu;
  • veicināt starptautisko sadarbību korupcijas izskaušanā.

Pievienojoties Konvencijai, katras dalībvalsts uzņemas saistošu pienākumu izmeklēt kukuļošanu starptautiskajos biznesa darījumos.

Atbildība un tās piemērošana

Krimināllikums par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu paredz tādus pašus sodus, kā par Latvijas valsts amatpersonas kukuļošanu.

Krimināllikumā fiziskām personām par kukuļdošanu noteiktā brīvības atņemšana; soda maksimālā robeža ir 5 gadi par kukuļdošanu lielā apmērā vai, ja to ir izdarījusi amatpersona vai personu grupa pēc iepriekšējās vienošanās, ir paredzēti 8 gadi un, ja to ir izdarījusi organizēta grupa – no 2 līdz 10 gadiem. 

Savukārt juridiskai personai, kuras interesēs, labā vai tās nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā ir veikta kukuļdošana, var piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli – likvidāciju, tiesību ierobežošanu, mantas konfiskāciju vai naudas piedziņu līdz pat 36 miljoniem eiro. 

Krimināllikums paredz pienākumu izmeklēt arī Latvijas pilsoņa, nepilsoņa vai ārzemnieka, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, ārvalstīs izdarītus noziedzīgus nodarījumus, ieskaitot kukuļdošanu, pat, ja tas netiek atzīts par noziedzīgu un sodāmu attiecīgās valsts teritorijā.

Ja ārvalsts amatpersona ir pieprasījusi kukuli - Latvijas uzņēmumu pārstāvjus aicinām vērsties vēstniecībā un informēt par to.

Vēstniecība atgādina, ka kukuļa došana ārvalsts amatpersonai ir noziedzīgs nodarījums tāpat, kā gadījumā, ja kukulis tiktu dots Latvijas valsts amatpersonai.

Plašāka informācija par korupcijas apkarošanu ir atrodama KNAB mājaslapā: http://www.knab.gov.lv/lv/combating/report_centre/