Bērna reģistrācija par Latvijas pilsoni

01.10.2019. 13:35

PIE DOKUMENTU IESNIEGŠANAS VAI SAŅEMŠANAS VĒSTNIECĪBAS KONSULĀRAJĀ NODAĻĀ JĀUZRĀDA PERSONU APLIECINOŠS DOKUMENTS - PASE VAI eID KARTE.

Bērna reģistrācija par Latvijas pilsoni

Īrijā dzimušais bērns ir atzīstams par Latvijas pilsoni, ja viņa dzimšanas brīdī viens vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi. Vēršam Jūsu uzmanību uz faktu, ka Īrijas pilsonība nav šķērslis bērna reģistrācijai par Latvijas pilsoni.

Latvijas pilsoņi tiek aicināti pildīt Iedzīvotāju reģistra likuma 15.pantā noteikto pienākumu, proti, ziņas par ārvalstīs dzimušo bērnu sniegt divu mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.

Lai reģistrētu bērnu par Latvijas pilsoni un saņemtu personas kodu, nepieciešami sekojoši dokumenti:

·         vecāka (-u) personu apliecinošs dokuments;

·         bērna dzimšanas apliecība (Īrijas izsniegtie publiskie dokumenti, ir atbrīvoti no legalizācijas (Apostille) prasības vai kādas citas līdzīgas formalitātes).

·         gadījumā, ja bērnam ir Īrijas pilsonība, Īrijas pilsoņa pase.

Vēršam uzmanību, ka par bērna reģistrāciju, vienlaicīgi nesagatavojot pieteikumu pirmajam vai jaunam personu apliecinošajam dokumentam ar Latvijas vēstniecības Īrijā starpniecību, ir jāmaksā konsulārā nodeva 40,00 EUR apmērā. Samaksu par pakalpojumu vēstniecībā iespējams veikt tikai ar maksājumu karti. Maksājumu var veikt arī cita persona ar savu maksājuma karti – šajā gadījumā šīs personas klātbūtne Konsulārajā nodaļā ir obligāta (personai obligāti jāuzrāda pase/ID karte).

Lēmumu par pilsonības piešķiršanu, ziņu aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā un personas koda piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pilsonību pieņem viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

Pēc bērna atzīšanas par Latvijas pilsoni un personas koda piešķiršanas vēstniecībā var tikt iesniegti dokumenti Latvijas pilsoņa pases/personas apliecības saņemšanai.