Vēstniecības darbinieki

31.07.2020. 16:12

Pārstāvniecības vadītāja vietniece

Evija Rimšāne

Administratīvie un kultūras jautājumi

Tils Indāns
Trešais sekretārs

Konsulārie jautājumi

Anna Valtere
Trešā sekretāre

Jānis Vaivars
Trešais sekretārs

Ineta Kudiņa
Vecākā referente

Vēstniecības sekretāri

Abha Charnalia

Chaitanya Sharma