Vēstniecības darbinieki

29.08.2019. 14:02

Pārstāvniecības vadītāja vietniece

Stella Ankrava

Politiskie un ekonomiskie jautājumi

Evija Rimšāne
Otrā sekretāre

Konsulārie jautājumi

Anna Valtere
Trešā sekretāre

Jānis Vaivars
Trešais sekretārs

Ineta Kudiņa
Vecākā referente

Vēstniecības sekretāres

Abha Charnalia
Bhavna Parmar