Divpusējie līgumi

2012

Latvijas Republikas valdības un Ungārijas valdības līgums par klasificētās informācijas apmaiņu un savstarpēju aizsardzību

Noslēgšanas datums:
29.08.2012
Nozare:
Klasificētā informācija
Apstiprināts:
Ministru kabinets 03.07.2012
Statuss:
spēkā esošs 01.01.2013
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.191 05.12.2012
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Veronika Erte, Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Ungārijā
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Mihaly Zala, Ungārijas Nacionālās drošības iestādes prezidents

2007

Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par abpusēju pārstāvību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vīzu izsniegšanā un biometrisko datu vākšanā

Noslēgšanas datums:
22.11.2007
Nozare:
Konsulārie jautājumi
Apstiprināts:
Saeima 21.02.2008
Statuss:
spēkā esošs 01.05.2008
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.41 13.03.2008
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Alda Vanaga, valsts sekretāra vietniece
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Lāslo Soke, valsts sekretāra vietnieks

Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par sadarbību vīzu izsniegšanā un citās konsulārā darba jomās Ungārijas Republikas vēstniecībā Kišiņevā

Noslēgšanas datums:
31.03.2007
Nozare:
Konsulārie jautājumi
Apstiprināts:
Ministru kabinets 27.03.2007
Statuss:
nav spēkā
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Artis Pabriks, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Kinga Goncz, ārlietu ministre

2004

Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

Noslēgšanas datums:
14.05.2004
Nozare:
Nodokļi
Apstiprināts:
Saeima 14.10.2004
Statuss:
spēkā esošs 22.12.2004
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.174 03.11.2004
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valentīna Andrējeva, Finanšu ministrijas valsts sekretāre
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Janoš Vereš, Finanšu ministrijas politiskais valsts sekretārs

2003

Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par sadarbību un savstarpējo palīdzību katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos

Noslēgšanas datums:
19.11.2003
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Saeima 11.03.2004
Statuss:
spēkā esošs 21.08.2004
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.47 25.03.2004
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Māris Gulbis, iekšlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Lasclo Nikicser, ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

2002

Grozījumi Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumā par savstarpēju atteikšanos no vīzām

Noslēgšanas datums:
14.08.2002
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 06.08.2002
Statuss:
spēkā esošs 22.09.2002
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.127 06.09.2002
Piezīmes:
Noslēgts notu apmaiņas ceļā

2001

Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par personu atpakaļuzņemšanu

Noslēgšanas datums:
17.10.2001
Nozare:
Personu atpakaļuzņemšana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 04.10.2001
Statuss:
spēkā esošs 04.05.2002
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.71 14.05.2002
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Māris Riekstiņš, Ārlietu ministrijas valsts sekretārs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Karoly Konrat, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par sadarbību un savstarpējo palīdzību muitas lietās

Noslēgšanas datums:
02.05.2001
Nozare:
Muitas jautājumi
Apstiprināts:
Saeima 25.10.2001
Statuss:
spēkā esošs 15.01.2002
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.162 09.11.2001
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Indulis Bērziņš, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Janušs Martoņi, ārlietu ministrs

1999

Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību

Noslēgšanas datums:
10.06.1999
Nozare:
Investīcijas
Apstiprināts:
Saeima 23.09.1999
Statuss:
spēkā esošs 25.08.2000
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.325 05.10.1999

1997

Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par sadarbību terorisma, nelikumīgas narkotisko līdzekļu tirdzniecības un organizētās noziedzības apkarošanā

Noslēgšanas datums:
06.03.1997
Nozare:
Noziedzības novēršana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 26.02.1997
Statuss:
spēkā esošs 14.12.1997
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.329 16.12.1997
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Dainis Turlais, iekšlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Gabos Vilagošs, Iekšlietu ministrijas politiskais valsts sekretārs

Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, zinātnē un izglītībā

Noslēgšanas datums:
06.03.1997
Nozare:
Dažāda veida sadarbība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 26.02.1997
Statuss:
spēkā esošs 26.06.1997
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Juris Celmiņš, izglītības un zinātnes ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

1993

Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Noslēgšanas datums:
09.03.1993
Nozare:
Starptautiskie pārvadājumi
Apstiprināts:
Ministru Padome 02.11.1992
Statuss:
spēkā esošs 31.08.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts

Latvijas Republikas Valdības un Ungārijas Republikas Valdības līgums par gaisa satiksmi

Noslēgšanas datums:
03.03.1993
Nozare:
Gaisa satiksme
Apstiprināts:
Ministru Padome 02.11.1992
Statuss:
spēkā esošs 12.10.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts 12.10.1993

1992

Līgums par draudzīgu attiecību un sadarbības pamatiem starp Latvijas Republiku un Ungārijas Republiku

Noslēgšanas datums:
07.08.1992
Nozare:
Valstu sadarbība
Apstiprināts:
Augstākā Padome 16.12.1992
Statuss:
spēkā esošs 19.04.1994
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
LR Saeimas un MK ziņotājs Nr.1 14.01.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Jurkāns, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

Latvijas Republikas Valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par savstarpēju atteikšanos no vīzām

Noslēgšanas datums:
07.08.1992
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Augstākā Padome 16.12.1992
Statuss:
spēkā esošs 13.02.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
LR Saeimas un MK ziņotājs Nr.1 14.01.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Jurkāns, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
Piezīmes:
Grozījumi Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumā par savstarpēju atteikšanos no vīzām. Noslēgšanas datums: 14-08-2002.