Latvijas-Ungārijas divpusējās attiecības

02.12.2014. 19:09

2012. gada 1. janvārī spēkā stājās jaunā Ungārijas konstitūcija, kas paredz līdz šim lietotā oficiālā valsts nosaukuma „Ungārijas Republika” aizstāšanu ar jauno nosaukumu „Ungārija”.

Latvijas un Ungārijas sadarbība ir daudzpusīga un aktīva. Būtisks ieguldījums divpusējo attiecību stiprināšanā ir vēstniecību atvēršana Rīgā un Budapeštā. Abpusēji ieinteresēts dialogs izveidojies kultūras, izglītības, pašvaldību sadarbības, aizsardzības un lauksaimniecības jomās. Attīstības potenciāls ir tirdznieciski ekonomiskajām attiecībām. Latvija un Ungārija cieši sadarbojas ES un NATO, kā arī citu starptautisko organizāciju ietvaros.