Starpvaldību līgumi

02.12.2014. 19:09

Līgumtiesiskā bāze

 • Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības līgums par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu (2010)
 • Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Somijas Republikas valdību par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību (1992)
 • Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (1993)
 • Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi (1993)
 • Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības līgums par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos (1994)
 • Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību noziedzības novēršanā (1996)
 • Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, zinātnē un izglītībā (1996)
 • Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības līgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras ieceļo un uzturas nelikumīgi (1996)
 • Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības līgums par vīzu atcelšanu (1997, ar grozījumiem 2002)
 • Latvijas Republikas un Somijas Republikas sociālās drošības līgums (2000)
 • Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības līgums par klasificētās informācijas savstarpēju aizsardzību (2007)