Sadarbība aizsardzības jomā

02.12.2014. 19:09

2001.gada 9.jūnijā noslēgts divpusējās sadarbības līgums starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un Somijas Republikas Aizsardzības ministriju. Abu valstu Aizsardzības ministrijām ir notikušas konsultācijas par tādiem jautājumiem kā krīzes vadība un mobilizācija, sadarbība aizsardzības industrijas jomā, nodrošinājuma politika. Laba sadarbība notiek starp Latvijas un Somijas bruņoto spēku orķestriem, kas tika uzsākta 2006.gadā.

Turpmākā divpusējā sadarbība varētu balstīties uz sekojošiem virzieniem: Konsultācijas un viedokļu apmaiņa par NATO (Somijas BS un to dalība starptautiskās operācijās atbilst NATO standartiem) un Kopējo Eiropas drošības un aizsardzības politiku. Somija ir aktīvi iesaistījusies Eiropas Aizsardzības aģentūras darbā un ir atvērta ciešākai sadarbībai ar Latviju aģentūras projektu ietvaros.

Sadarbību ar Somiju plānots turpināt vides aizsardzības, civili-militārās sadarbības jautājumos. Somijas puse ir ieinteresēta sadarboties ar Latvijas nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālistiem.

Turpmākā sadarbība bruņojuma kontroles jomā plānota konsultāciju un viesinspektoru apmaiņā kvotas inspekcijas lidojumos (prioritātes būtu Krievija, Ukraina). Plānots somus pieaicināt kā novērotājus Latvijas inspekcijas lidojumā virs Krievijas vai Ukrainas, un Somija savukārt pieaicinātu Latvijas NBS pārstāvjus.

Daudzpusējās sadarbības ietvaros Somija piedalās kā dalībvalsts vai novērotājas statusā vairākos Baltijas valstu projektos. Kā nozīmīgākais no projektiem minams BALTDEFCOL (Baltijas valstu aizsardzības koledža), kuru Somija ir aktīvi atbalstījusi. Līdz 2010. gada BALTDEFCOL strādās viens Somijas instruktors(pasniedzējs).

2009.gada maijā un augustā Rīgā notika konsultācijas ar Somijas aizsardzības ekspertiem par mobilizācijas jautājumiem, kuru laikā Somijas pārstāvji sniedza prezentācijas par Somijas pieredzi šajā jomā.

2009.gada decembrī Somijā notika Latvijas un Somijas aizsardzības plānošanas ekspertu konsultācijas, ar mērķi iepazīties ar Somijas pieredzi ilgtermiņa plānu izstrādāšanā, drošības vides izvērtēšanā un spēju plānošanā. Šo sadarbību plānots turpināt.