Reģionālā sadarbība

02.12.2014. 19:09

Vides aizardzība un reģionālā attīstība

Vides ministrijas Investīciju departaments sadarbojas ar Somijas Vides ministriju Tehniskās palīdzības līguma ietvaros par palīdzību Vides ministrijai ES Kohēzijas fonda un strukturālo fondu līdzfinansēto projektu ieviešanā. Pateicoties Somijas atbalstam, minētā līguma ietvaros vairāk nekā 70 Vides ministrijas un citu institūciju speciālisti ir devušies pieredzes apmaiņas vizītēs uz Somiju un iepazinušies klātienē ar Somijas pieredzi ES direktīvu prasību ieviešanā ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas sfērā. Bez tam tiek nodrošinātas regulāras apmācību programmas Vides ministrijas personālam, kas ir iesaistīts ES fondu līdzfinansēto projektu plānošanā un realizācijā.

Sadarbības protokola ietvaros tiek arī realizēts trīspusējs Ukrainas, Latvijas un Somijas sadarbības projekts vides aizsardzības jomā, kura galvenais mērķis ir sniegt atbalstu Ukrainai vides administrācijas izveidē.

Reģionālā sadarbība

Latvijas un Somijas reģionālā sadarbība notiek VASAB (Baltijas jūras reģionu valstu par telpisko plānošanu atbildīgo ministru sadarbība "Vīzija un stratēģijas ap Baltijas jūru") ietvaros.

Labklājība, veselība

Sadarbība ar Somijas partneriem ir izveidojusies tādām iestādēm kā Veselības veicināšanas valsts aģentūra, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte (Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Stomatoloģijas fakultāte) Narkoloģijas valsts aģentūra, Katastrofu medicīnas centrs, Sporta medicīnas valsts aģentūra, Valsts asinsdonoru centrs, Valsts medicīniskās ģenētikas centrs, Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”, AIDS profilakses centrs.

Zemkopība

Ar Somiju Latvija sadarbojas Baltijas un Ziemeļvalstu lauksaimniecības ministru sadarbības ietvaros (NB8), kā arī piedalās Baltijas un Ziemeļvalstu lauksaimniecības ministriju speciālistu sanāksmēs (3+3). Iespējamā turpmākā sadarbība – atjaunojamās enerģijas resursu jomā (kūdra un biomasa).

Notiek arī Latvijas un Somijas zivsaimniecības zinātnieku sadarbība, veicot zivju resursu stāvokļa novērtējumu Baltijas jūrā starptautiskās Baltijas jūras pētniecības padomes (ICES) koordinēto pētījumu ietvaros.

Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošais Lauku atbalsta dienests (LAD) regulāri sadarbojas ar Somijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijas Maksājumu aģentūru.

2009. gadā Somija bija devītā nozīmīgākā Latvijas lauksaimniecības produktu eksporta valsts ES valstu grupā, uzrādot 3% no Latvijas eksporta vērtības uz ES valstīm. Savukārt imports no Somijas sastādīja tikai 1,1% no kopējās importa vērtības no ES valstīm. Nozīmīgākie eksporta produkti – eļļas augu sēklas un augļi – 48% no eksporta kopvērtības; graudaugi, miltu izstrādājumi, konditoreja – 18% no kopējās eksporta vērtības. Nozīmīgākie importa produkti – bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni – 16% no importa vērtības.