Latvijas un Grieķijas divpusējās attiecības

02.12.2014. 19:09

Latvija un Grieķija ir labas sadarbības partneres Eiropas Savienībā un sabiedrotās Ziemeļatlantijas aliansē. Latviju un Grieķiju vieno tradicionāli pieaugoša sadarbība kultūras jomā, kā arī arvien plašāki kontakti starp abu valstu izglītības iestādēm. Esam ieinteresēti sadarbības veicināšanā ekonomikas jomā un tūrisma attīstībā.