Vēstniecība Grieķijā kopā ar tautiešiem ieskandina Ziemassvētkus

17.12.2012. 19:58

15.decembrī Latvijas vēstniecība Grieķijā rīkoja Ziemassvētku pasākumu Grieķijā dzīvojošajiem latviešiem un vēstniecības draugiem. Uz pasākumu bija ieradušies tautieši gan no Atēnām, gan citām Grieķijas pilsētām.

Svētku pasākumā mazākos vēstniecības viesus priecēja Ziemassvētku vecītis, kas tika sveikts ar latviešu Ziemassvētku dziesmām. Savukārt par cienastu bija parūpējušies paši vēstniecības viesi gan ar pašu ceptiem pīrāgiem, gan citiem Ziemassvētku gardumiem.

Ziemassvētku pasākuma ietvaros ilggadējam Latvijas Republikas goda konsulam Grieķijā Antonim Halarim tika pasniegts Latvijas Republikas Ministru prezidenta Atzinības raksts pateicībā par ieguldījumu Latvijas-Grieķijas savstarpējo attiecību stiprināšanā un veicināšanā. A.Halaris goda konsula pienākumus Grieķijā pilda jau 20 gadus, turklāt pirms Latvijas vēstniecības Grieķijā atvēršanas, viņš pildījis arī konsulārās funkcijas, sniedzot atbalstu grūtībās nonākušajiem latviešiem, kā arī veicinājis sadarbību uzņēmējdarbības, kultūras un sporta jomās.  A.Halara kungs vēl arvien aktīvi turpina pildīt goda konsula pienākumus, iesaistoties arī vēstniecības organizēto pasākumu plānošanā un realizācijā.