Vēstniecība

19.05.2020. 12:51

Vēstniecības darbinieki:

Ingrīda Levrence, vēstniece

Klāvs Sniedze, padomnieks -pārstāvniecības vadītāja vietnieks

Edvards Rubīns, 2. sekretārs

Rūdolfs Rudzuroga, Jūras kapteinis, Latvijas Aizsardzības ministrijas atašejs