Latvijas un Gruzijas divpusējās attiecības

02.12.2014. 19:09

 

Latvija attiecības ar Gruziju veido, pamatojoties uz divpusējās sadarbības principiem un Latvijas kā ES un NATO dalībvalsts statusu. Tās ir raksturojamas kā draudzīgas un konstruktīvas. Abu valstu starpā notiek intensīvs politiskais dialogs un Latvija sniedz atbalstu Gruzijai tās reformu procesā. Gruzija ir viena no Latvijas prioritārajām valstīm Eiropas kaimiņu politikā un Austrumu partnerībā, kā arī Latvijas attīstības sadarbības politikas kontekstā.