Latvijas ekonomiskās attiecības ar Gruziju

07.06.2016. 14:50

Latvijas un Gruzijas veiksmīgā politiskā sadarbība ir radījusi priekšnosacījumus tālākai ekonomiskajai sadarbībai. Starp valstīm pastāv plaša līgumtiesiskā bāze, kontakti uzņēmēju līmenī, kā arī ir izveidoti ekonomiskās sadarbības formāti – Latvijas-Gruzijas Starpvaldību komisija, Latvijas-Gruzijas Lietišķās sadarbības padome, lai veicinātu divpusējo ekonomisko attiecību attīstību.

2015.gadā pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma ar 19,71 MEUR Gruzija ieņem 53.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū. Ir izveidojusies laba sadarbība pārtikas rūpniecības, lauksaimniecības, ķīmiskās rūpniecības, metālapstrādes, mašīnbūves un elektrorūpniecības, kā arī kokapstrādes, tūrisma, finanšu pakalpojumu, IKT, būvniecības un nekustamā īpašuma attīstīšanas jomās. Būtiska loma tūrisma veicināšanā starp abām valstīm ir tiešajam reisam Rīga-Tbilisi, kas darbojas jau desmit gadus. Jāatzīmē, ka perspektīva sadarbība transporta un loģistikas jomā, tostarp jaunu tranzīta kravu piesaistē, ir konteinervilciena “ZUBR” maršrutam.