Tūkstošgades attīstības mērķi

16.03.2015. 10:47

2000. gadā pasaules līderi parakstīja ANO Tūkstošgades deklarāciju, kurā minēta apņemšanās veikt pasākumus astoņu Tūkstošgades Attīstības mērķu (Millenium Development goals) īstenošanai. Tie skar dažādus jautājumus, kuri saistīti ar dzīves līmeņa uzlabošanu tādās jomās kā izglītība, veselība, vides ilgstpēja u.c. Tūkstošgades attīstības (TA) mērķu izpilde, īpaši jautājumā  par attīstības sadarbības veicināšanu ir arī viena no Eiropas Savienības prioritātēm.

ANO Tūkstošgades mērķi ir sekojoši:

  1. mērķis. Samazināt nabadzību;
  2. mērķis. Nodrošināt visiem iedzīvotājiem pamatizglītību, kā arī iespēju iegūt vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību;
  3. mērķis: Nodrošināt vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem;
  4. mērķis. Mazināt bērnu mirstību;
  5. mērķis. Uzlabot mātes veselību;
  6. mērķis. Ierobežot HIV/AIDS, tuberkulozes un difterijas izplatību, kā arī citus novēršamus nāves cēloņus;
  7. mērķis. Nodrošināt vides ilgtspēju;
  8. mērķis. Palīdzēt cilvēkiem mazāk attīstītajās valstīs (attīstības sadarbība).

2005. gada ziņojums par Tūkstošgades attīstības mērķiem Latvijā

Vairāk par šo tematu: http://www.un.org/millenniumgoals/