Latvijas kandidatūras starptautiskajās organizācijās

30.08.2016. 09:16

Arvien plašāka pārstāvība vēlētās starptautisko organizāciju struktūrās ir viens no priekšnosacījumiem Latvijas ārpolitikas interešu īstenošanai. Dalībvalsts statuss sniedz iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos un aizstāvēt valsts nacionālās intereses, kā arī veicināt starptautisko atpazīstamību. Šobrīd Latvija izvirzījusi vairākas kandidatūras starptautisko organizāciju vēlēšanās.

  • Latvija izvirzījusi kandidatūru ANO Drošības padomes nepastāvīgo locekļu 2025.gada vēlēšanās uz 2026.-2027. gada termiņu.

Vairāk informācijas par Latvijas dalību vēlētās ANO sistēmas organizācijās skatīt šeit.