Latvijas digitālās kompetences ANO Zinātnes un tehnoloģiju attīstībai komisijas sesijā

17.05.2018. 08:17

Latvija ir aktīva ANO Ekonomiskās un sociālās padomes (ECOSOC) Zinātnes un tehnoloģiju attīstībai komisijas (CSTD) dalībvalsts. ECOSOC ir apstiprinājusi Latviju kā CSTD dalībvalsti arī nākamajam četru gadu posmam no 2019.g. 1.janvāra līdz 2022.g. 31.decembrim.

Šī gada ikgadējās sesijas darba dokumentā iekļauts Latvijas labās prakses piemērs par digitālo kompetenču iekļaušanu kompetenču pieejā balstītajā vispārējā izglītībā, brīvpieejas materiālu nodrošināšanu zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) skolotājiem un investīcijām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūrā augstskolās un pētniecības institūcijās. Sesijas otrajā dienā 15.maijā klātesošos ar to iepazīstināja Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktores vietniece Diāna Laipniece.

CSTD sesija skatīs arī divu rezolūciju projektus: par Pasaules informācijas sabiedrības samita (WSIS) ieviešanas progresa novērtējumu un par zinātni, tehnoloģiju un inovācijām attīstībai, ar mērķi rezolūcijas pieņemt līdz sesijas noslēgumam 18.maijā.