Latvija iepazīstina ar pieredzi mākslīgā intelekta izmantošanā pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai

27.12.2017. 13:31

Interneta Pārvaldības forumā (Internet Governance Forum) Ženēvā Latvijas delegācija iepazīstināja ar Latvijas sasniegumiem mākslīgā intelekta izmantošanā valsts digitālās pārvaldes (e-pārvaldes) pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai. Forums norisinās no 2017.gada 18.līdz 22.decembrim Ženēvā.

Latvijas organizētajā sesijā uzstājās Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), uzņēmumu “Tilde” un “Squalio”, kā arī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) pārstāvji. Tās laikā foruma dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas pieredzi mākslīgā intelekta risinājumu attīstīšanā un izmantošanā pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai. Atspoguļotie piemēri aptvēra valodu tehnoloģiju pielietojumu plašākai sabiedrisko pakalpojumu pieejamībai, iekļaujot gan citās valodās runājošos Latvijas iedzīvotājus un sadarbības partnerus, gan personas ar īpašām vajadzībām, piemēram, disleksiju vai redzes traucējumiem. Klātesošie tika uzskatāmi iepazīstināti arī ar virtuālo aģentu pielietojumu tādu pakalpojumu sniegšanā kā konsultācijas par Uzņēmumu reģistra piedāvātajām iespējām un bibliotēku klientu apkalpošana. VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis atzina, ka mākslīgā intelekta izmantošana valsts pārvaldes attīstībā ir Latvijas nākotne.

Paralēli forumam Latvijas delegācija tikās ar augsta līmeņa pārstāvjiem no Starptautiskās telekomunikāciju savienības. Sarunās tika apspriestas ITU un Latvijas sadarbības iespējas, piemēram, uzņēmuma “Tilde” piedāvāto mašīntulkošanas iespēju un valodu tehnoloģiju izmantošanā. Latvija saņēma uzaicinājumu dalīties ar savu pieredzi ITU līdzorganizētājā Mākslīgā intelekta samitā (AI for Good Global Summit).

Latvijas delegācija tikās arī ar ASV ārlietu ministra vietnieka vietnieku (Assistant Deputy State Secretary) Robertu Streieru. Šīs tikšanās laikā tika apspriesta abu valstu esošā un turpmākā sadarbība digitālo inovāciju un mākslīgā intelekta jomās, kā arī starptautisko organizāciju iesaiste digitālo jautājumu un izaicinājumu apspriešanā.

Interneta pārvaldības forums ir atvērta daudzpusējās iesaistes sadarbības platforma, kurā digitālās jomas aktualitātes līdzvērtīgi un neformāli apspriež valstu, nevalstisko organizāciju, privātā sektora, tehniskās kopienas un starptautisko organizāciju pārstāvji. Forumu raksturo globālās digitālās “dienas kārtības un lēmumu veidošana”, diskusijās aktualizējot steidzamāk risināmo. Pats forums nepieņem saistošus lēmumus vai rekomendācijas. Tas aptver 200 dažādas sesijas, un šogad tā darbā piedalās vairāk nekā 2000 dalībnieku.

Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība Apvienot Nāciju organizācijā (ANO) Ženēvā sniedza būtisku ieguldījumu Edmunda Beļska vadītās vizītes, kā arī Latvijas sesijas sagatavošanā.

Delegācijas sastāvā ir: vēstnieks Jānis Kārkliņš, Latvijas pastāvīgais pārstāvis ANO Ženēvā, Dr.Signe Bāliņa, LIKTA prezidente, Dr.Andrejs Vasiļjevs, uzņēmuma “Tilde” valdes priekšsēdētājs, Aigars Jaundālders, uzņēmuma “Squalio” pārstāvis, Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ženēvā padomniece Katrīna Kosa-Ammari, kā arī VARAM pārstāvji – Jānis Glazkovs, Laura Gintere un Gatis Ozols.