Vestniecibas palidziba personai, kas nonakusi ekstremala situacija

27.02.2013. 20:01
Vēstniecības iespējamā palīdzība Latvijas Republikas jurisdikcijā esošām personām, kas nonākušas ekstremālā situācijā, atrodoties ārvalstīs:Latvijas Republikas konsuls ārvalstī var:
 • Ja Jums nozagts vai nozaudēts, vai citādi kļuvis lietošanai nederīgs ceļošanas dokuments (pase): izsniegt Atgriešanās apliecību;


 • Ja esat palicis bez naudas: palīdzēt sazināties ar tuviniekiem vai draugiem Latvijā, kas Jums varētu ar Ārlietu ministrijas un vēstniecības starpniecību aizdot naudu, lai Jūs atgrieztos Latvijā. Pēc naudas iemaksāšanas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta dežurantam, kurš ir kontaktējams 24 stundas diennaktī, finansu līdzekļus no vēstniecības var saņemt nekavējoties.

  Jums ir jāzin, ka Latvijas valsts budžetā netiek paredzēti līdzekļi neatmaksājamas materiālās palīdzības sniegšanai personām, kuras ārvalstīs palikušas bez iztikas līdzekļiem. Ņemot vērā šādu situāciju, ir izstrādāta sekojoša jau iepriekš minētā procedūra, kādā risināt jautājumu par personas nodrošināšanu ar nepieciešamo naudas summu, lai tā varētu atgriezties Latvijā:

  1. Pēc tam, kad persona ir kontaktējusies ar vēstniecību, tā ar vēstniecības starpniecību sazinās ar saviem radiniekiem, draugiem vai paziņām Latvijā, lai tie nepieciešamo naudas summu iemaksātu Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (Rīgā, Elizabetes ielā 57, 2.stāvs, tālrunis: 371-6728-2672). Konsulārā departamenta dežūrējošai amatpersonai naudu var iemaksāt arī brīvdienās un svētku dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālruni 371-2928-7398.

  2. Vēstniecībā, saņemot apstiprinājumu, ka Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamentā ir iemaksāta nepieciešamā naudas summa, personai nekavējoties no vēstniecības līdzekļiem tiek izmaksāta ekvivalenta naudas summa tai, kas iemaksāta Konsulārā departamentā.

 • Ja noticis nelaimes gadījums: informēt par to Jūsu tuviniekus un sniegt padomu un palīdzību formalitāšu kārtošanā. Visas izmaksas sakarā ar medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajam vai viņa transportēšanu jāsedz pašam cietušajam vai viņa tuviniekiem, jo Latvijas valsts budžetā netiek paredzēti līdzekļi šim nolūkam. Tādēļ būtiski svarīgs nosacījums personas smagas saslimšanas, nelaimes un nāves gadījumos ir apdrošināšana.


 • Ja esat aizturēts vai apcietināts: pēc Jūsu lūguma apmeklēt Jūs ieslodzījuma vietā, palīdzēt noorganizēt Jūsu tiesību un likumīgo interešu aizsardzību, uzturēt kontaktus ar Jūsu radiem, draugiem, juristiem, ASV kompetento iestāžu darbiniekiem, kas nodarbojas ar Jūsu lietu.

  Saskaņā ar 1963.gada Vīnes konvenciju par konsulārajām attiecībām, ārvalsts kompetento institūciju pienākums ir pēc personas lūguma nekavējoties informēt Latvijas vēstniecību par Latvijas jurisdikcijā esošas personas aizturēšanu, arestēšanu vai personas brīvības atņemšanu jebkādā citā veidā. Tāpat ārvalsts amatpersonu pienākums ir bez kavēšanās nosūtīt vēstniecībai adresēto aizturētās personas korespondenci.

  Ārvalsts amatpersonu pienākums ir informēt jebkuras citas valsts jurisdikcijā esošo personu par šādām viņas tiesībām kontaktēties ar vēstniecību.