Personas aplieciba

27.02.2013. 19:40
Sākot ar 2012. gada 1.aprīli Latvijā tiek ieviests jauns personu apliecinošs dokuments – personas apliecība. Pieteikšanās kārtība personas apliecības saņemšanai ir tāda pati kā jaunas pases saņemšanai, tas ir, personīgi ierodoties vēstniecībā.

Kādas ir personas apliecības funkcijas?

Pirmkārt, ar personas apliecību Jūs varat apliecināt savu identitāti klātienē, uzrādot dokumentu personai, kam jāpārliecinās par Jūsu identitāti, tiesisko statusu, vecumu u.tml. Latvijas teritorijā personas apliecība var pilnībā aizstāt pasi (izņemot attiecībā uz vēlēšanu tiesību izmantošanu, līdz elektroniskas vēlētāju reģistrācijas sistēmas ieviešanai).

Otrkārt, Latvijas pilsoņa personas apliecība ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un �veices Konfederācijas teritorijā.

Ar personas apliecību, kurā iekļauts un aktivizēts autentifikācijas sertifikāts, Jūs varat apliecināt savu identitāti attālināti – elektroniskā vidē. Tas ir iespējams, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina iespēju autentificēties ar eID.

Ar personas apliecību, kurā iekļauts un aktivizēts kvalificēts elektroniskā paraksta sertifikāts, Jūs varat elektroniskiem dokumentiem pievienot savu elektronisko parakstu, kas ir ekvivalents tradicionālajam ar roku parakstītam dokumentam.

Ko man darīt, ja esmu pazaudējis savu personas apliecību?

Ja Jūs esat pazaudējis vai Jums ir nozagta personas apliecība un tajā ir iekļauti sertifikāti, kas pēc Jūsu vēlēšanās ir tikuši aktivizēti, Jums nekavējoties jāsazinās ar uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) palīdzības dienestu pa tālruni 371-67018989 un jālūdz sertifikātu darbības apturēšana. Palīdzības dienesta operators, lai pārliecinātos par Jūsu identitāti, uzdos slepeno jautājumu, kuru būsiet norādījis(-usi) noformējot iesniegumu personas apliecības izsniegšanai.

Papildus informācija par personas apliecībām šeit