Latvijas vestniecibas informacija Latvijas Krajbankas klientiem

27.02.2013. 20:13
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir apturējusi AS „Latvijas Krājbanka” darbību. Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu valsts garantē līdzekļu izmaksu līdz 100.000 eiro ekvivalentu latos. Saņemt garantēto atlīdzību varēs turpmāko 60 gadu laikā. Par valsts garantētās summas izmaksu ir noslēgts līgums ar Banku Citadeli, informācija par izmaksu mājas lapā http://www.citadele.lv/lv/ vai pa tālruni 371-67010000.

Ja Jūs saņēmāt pensijas vai pabalstus uz kontu Krājbankā, informējam, ka pensiju un pabalstu pārskaitīšana ir pārtraukta līdz brīdim, kad paziņosiet kā to vēlaties saņemt turpmāk. Papildus informācija http://www.vsaa.gov.lv/.

Pilnvaru valsts garantētās naudas izņemšanai/pārskaitīšanai un konta atvēršanai citā Latvijas bankā varat noformēt personīgi ierodoties vēstniecībā, iepriekš piesakot savu apmeklējumu pa talr. 202-328-2881 vai 202-328-2840. Pilnvaru varat noformēt arī pie jebkura ASV notāra, pēc tam to apliecinot ar Apostille .-Latvijas vēstniecība
02.12.2011