Finansu un kapitala tirgus komisijas pazinojums

27.02.2013. 20:12
Rīgā 26.11.2011.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Skaidrojums: garantēto noguldījumu saņemsanai konta atvērsana "Citadele bankā" nav obligāta


Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā – Komisija) vērs uzmanību, ka garantētās atlīdzības saņemšanai var izmantot jebkuru derīgu kontu jebkurā bankā un konta atvērsana "Citadele bankā" nav obligāta.

Klienti, kam konts ir nevis "Citadele bankā", bet kādā citā bankā, iesniegumā "Citadele bankai" jānorāda, ka naudu vēlas saņemt kādas citas bankas kontā (vai izņemt skaidrā naudā). Siem klientiem būs jāierodas "Citadele bankā", taču nebūs obligāti jāatver konts sajā bankā. "Citadele banka" pēc klienta vēlēsanās veiks garantētās noguldījumu summas pārskaitījumu uz jebkuras bankas kontu, ko norādīs klients.

Rūpējoties par klientu personisko un materiālo drosību, Komisija aicina noguldītājus neizņemt no bankas lielas skaidras naudas summas, bet tā vietā veikt so līdzekļu pārskaitījumu uz kontu jebkurā bankā.