Dokumentu izprasisana no Latvijas

01.12.2017. 17:00

Policijas izziņas par personas (ne)sodāmību izprasīšana

Lai izprasītu policijas izziņu, personai vēstniecībā jāiesniedz:

1. aizpildīts un parakstīts iesniegums;
2. personas pases datu lapas kopija, uz kuras ir norādīts: "Es, (Vārds, Uzvārds), piekrītu, ka manus datus izmantos dokumenta par (ne)sodāmību izprasīšanas procesā" un paraksts;
3. dokumenta, kas apliecina pastāvīgo uzturēšanos ASV, kopija;
4. samaksa – 30.00 USD (izziņa latviešu valodā) vai 40.00 USD (izziņa angļu valodā) (samaksa Money Order formā uz Embassy of Latvia);
5. atpakaļ adresēta, iepriekš apmaksāta pasta sūtījuma aploksne, dokumenta nosūtīšanai izprasītājam.

Ja izprasāmo dokumentu ir nepieciešams apstiprināt ar Apostille, tad vēstniecībā ir jāiesniedz samaksa – 120.00 USD apmērā.

Dzimšanas apliecības, laulības apliecības, miršanas apliecības u.c. dokumentu izprasīšana

Lai izprasītu dokumentu no Latvijas kompetentām institūcijām, uz vēstniecību jānosūta vai personīgi jāiesniedz:

1. aizpildīta anketa 3 eksemplāros. Aizpildot dokumenta izprasīšanas anketu, lūdzam to kārtīgi izlasīt un aizpildīt tikai punktus, kas attiecas uz Jūsu izprasāmo dokumentu un personu.

2. samaksa par katru dokumentu – 80.00 USD vai 100.00 USD

Ja samaksa būs 100.00 USD apmērā, no Latvijas saņemtais dokuments būs Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā apstiprināts ar apliecinājumu "Apostille" un līdz ar to būs derīgs oficiālai izmantošanai visās ASV valsts institūcijās.Ja dokuments tiek izprasīts no Latvijas arhīviem, tiks noteikta papildus individuāla samaksa, izsniedzot arhīva izziņu.

3. dokumenta kopija, kas apliecina izprasītāja identitāti un legālo statusu ASV;

4. atpakaļ adresēta, iepriekš apmaksāta pasta sūtījuma aploksne, dokumenta nosūtīšanai izprasītājam.
Iepriekš minētajā kārtībā var izprasīt, piemēram, sekojošus dokumentus:
• dzimšanas, laulības vai šķiršanās apliecību, ja šie fakti notikuši Latvijā;
• izziņas par Jūsu radu dzimšanu, laulībām šķiršanos vai miršanu, kas notikusi Latvijā;
• izziņas par Latvijā iegūto izglītību, militāro dienestu, nodarbinātības vēsturi, pensiju;
• izziņas par nekustāmajiem īpašumiem Latvijā.


Izprasīto dokumentu sagatavošana Latvijā vidēji ilgst 2 - 3 mēnešus.


Samaksa par dokumenta izprasīšanu veicama ar naudas pārvedumu (money order) ar norādi Embassy of Latvia. Personīgie čeki, bankas kartes un kredītkartes netiks pieņemtas.

Vēstniecība neuzņemas atbildību par anketās norādītajiem datiem, kā arī informē Jūs, ka iekasētā samaksa par izprasīšanu netiks atgriezta gadījumā, ja dokuments Latvijas Republikā nav atrodams.