Ē. Žilinskis - otrajā rindā pirmais no labās

Ēriks ŽILINSKIS

06.02.1912 - 18.10.1990

Reģistrators, arhīvists, konsulārais sekretārs sūtniecībā Londonā