E. Zelmenis - pirmajā rindā otrais no labās

Emīls ZELMENIS (līdz 1940. g. - ZOLMANIS)

15.06.1892 - 1979

Sūtniecības Londonā Konsulārās nodaļas vecākais darbinieks