Jānis TEPFERS

16.01.1898 - 09.04.1994

Latvijas diplomātiskā dienesta vadītāja pārstāvis Latvijas pilsoņu interešu aizsardzībai Zviedrijā