Pārstāvja Zviedrijā J. Tepfera ziņojums diplomātiskā dienesta pārstāvjiem par baltiešu aktivitātēm, apstākļiem Zviedrijā un igauņu, latviešu, lietuviešu sabiedrisko organizāciju 14.06.1980. uzsaukumu "Padomju Savienība - pēdējā koloniālā valsts". Stokholma, 16.06.1980. (A. Kosigins - PSRS Ministru padomes priekšsēdētājs; A. Gromiko - PSRS ārlietu ministrs; UNO - ANO)
ĀMA-LA, 371.k.