Dienesta vadītāja K. Zariņa paziņojums par J. Tepfera iecelšanu par Latvijas diplomātiskā dienesta vadītāja pārstāvi Zviedrijā Latvijas pilsoņu interešu aizstāvībai. Londona, 29.11.1954.
ĀMA-LA, 376.k.