Paziņojums latviešu trimdas presei par 20. - 23.08.1979. notikušo diplomātiskā dienesta pārstāvju sanāksmi. [Ženēva], 25.08.1979. (A. S. - pārstāvis Ženēvā A. Skrēbers).
ĀMA-LA, 419. k.