Latvijas diplomātiskā dienesta pārstāvju sanāksme. No kreisās: J. Tepfers, K. Berends, A. Skrēbers, A. Dinbergs, T. Ozoliņš. Parīze, 20. - 23.08.1979.
ĀMA-LA, 419.