Arnolds SPEKKE

14.06.1887 - 27.07.1972

Pilnvarotais lietvedis, sūtniecības Vašingtonā vadītājs, ģenerālkonsuls ASV. Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta vadītājs