Rūdolfs ŠILLERS

17.03.1896 - 21.07.1981

Konsuls Ņujorkā; preses atašejs, referents sūtniecībā Vašingtonā