Latvijas ministra Stokholmā (ar Zviedrijas valdības atļauju lietotais personiskais diplomātiskais tituls) V. Salnā ielūgums uz svinīgo dievkalpojumu 17.11.1943., atzīmējot Latvijas valsts dibināšanas 25. gadadienu.
ĀMA-LA, 247.k.