V. Salnā vēstule LCP valdes priekšsēdētājam K. Čakstem (segvārds J. Dzintars) par saņemto ziņu izmantošanu Rietumvalstu sabiedrības informēšanai par okupācijas varu nodarījumiem Latvijā. [Stokholma], 09.02.1944. (Charles - sūtnis Lielbritānijā K. Zariņš; Dr. Alfreds - sūtnis ASV A. Bīlmanis; Dr. Peters - pilnvarotais lietvedis Argentīnā un Brazīlijā P. Oliņš; A. Spekke, E. Krieviņš, V. Šūmanis - bij. Latvijas sūtņi ārvalstīs; O. Grosvalds - sūtnis Francijā; Briseles doktors, doktors V. - bij. sūtnis Beļģijā M. Valters; Jūlijs - pastāvīgais delegāts pie Tautu Savienības J. Feldmans; Janka T. - bij. sūtnis Somijā J. Tepfers; V. Molotovs - PSRS ārlietu ministrs).
ĀMA-LA, 247. k.