J. Feldmana vēstule sūtniecības Londonā sekretāram O. Rozītim par laikrakstā Londonas Avīze publicēto O. Rozīša feļetonu. Ženēva, 19.02.1948.
ĀMA-LA, 154.k.