Dienesta vadītāja A. Dinberga vēstule goda konsulam Melburnā R. Makkomasam (R. G. McComas) par O. Rozīša dienesta stāvokļa saglabāšanu bez izmaiņām pēc goda vicekonsula iecelšanas. [Vašingtona], 03.08.1979.
LVVA, 293.f., 1.apr., 66.l., 17.lp.